Ach(t) maart…

Internationale Vrouwendag! 

Jongens, laat ons ophouden met het maken van sarcastische en seksistische opmerkingen over Internationale Vrouwendag! Met deze dag vieren we de nimmer aflatende strijd voor ontvoogding en emancipatie van de vrouw. De War For Women’s Rights is nog niet voorbij. Elke dag moeten vrouwen opboksen tegen mannelijke suprematie, misogynie en feminicide. Al jaren staan de dames te staren door een glazen plafond en moeten ze toekijken hoe meestal “witte” mannen een promotiefeestje bouwen op het hogere echelon. Vrouwen worden nog altijd gediscrimineerd op de arbeids- en andere markten. Hoog tijd voor verandering!

Quotas en positieve acties hebben geen sikkepit opgeleverd! Elke dinsdag wordt de inhoud van mijn vuilniscontainer en GFT-bak door een uitsluitend mannelijk gezelschap in een vrachtwagen gekieperd. Geen vrouw te bespeuren in deze essentiële beroepsgroep. 

Ook in de niet-essentiële sector hebben we nood aan meer vrouwen. Ik pleit voor een meer vrouwelijk bestuur. We hebben nood aan dames die het beleid uitmaken zoals een vrouwelijke premier, dames-ministers en waarom niet een Voorzitster van de Europese Commissie? Met vrouwen in de politiek zal het bestuur een stuk beter gaan! Het zou wat anders zijn dan het gepruts, geklungel en geklooi waarmee we dagelijks “televisioneel” geconfronteerd worden. 

Ik ben bang beste vrienden. Ik ben bang dat het wel eens snel kan afgelopen zijn met die Vrouwendag. Meer dan een eeuw heeft het feminisme gestreden tegen de patriarchale hegemonie. De dualiteit tussen mannen en vrouwen is echter achterhaald. Met de evolutie van een overlevingseconomie naar een welzijnseconomie zijn er nieuwe genders ontstaan. De laatste jaren is de mens als biologisch wezen gemuteerd naar een sociaal gedetermineerd wezen. Naast “vrouwen” en “mannen” bestaan er nog een negenenvijftig andere genders (gekende aantal dd 2021). Wat als al die geslachten hun identitaire dag opeisen? Ik vrees dat we de kalender moeten uitbreiden om iedere genus een eigen feest- of strijddag te geven. De Internationale Vrouwendag is geworteld in een binaire samenleving terwijl de realiteit een non-binaire maatschappij is … m/v/x! 

Vandaag gaan er stemmen op om onze taal te wijzigen. We moeten gender-neutrale voornaamwoorden gebruiken. Woorden zoals hij en zij, zijn en haar worden gewijzigd in hen, hun, die en zij… De overheden zijn er al mee bezig, de vliegtuigmaatschappijen hebben het jargon al in gebruik genomen. Plassen doe je vandaag al zittend op een gender-neutraal toilet. Geen enkel nieuwbouw kantoor durft nog een pisbak installeren. Speelkaarten zonder ‘heren’ en ‘boeren’. Mannen met rokjes en vrouwen met snorren… alom! Past een “vrouwendag” nog in een gender-neutrale maatschappij? Hoe lang zal het nog duren vooraleer “onze” vrouwendag, zwarte-piet gewijs, wordt afgevoerd? Ik vrees voor de toekomst van het feminisme. Ik krijg nu al heimwee naar de binaire strijd der seksen. Alles was zo eenvoudig. De vrouwenbeweging krijgt geduchte concurrentie van de nieuwe genders. Het glazen plafond wordt hoger, de quotas kleiner en het mêlee groter. 

Om verwarring te vermijden zal ik acht maart een beetje anders vieren. Ik roep acht maart uit tot “Internationale-Dag-Van-Alle-Wezens-Met-Twee-Neusgaten”. Zo ben ik zeker dat ik niemand discrimineer en in één klap neem ik een deel van de dierenrechten activisten mee in het schuitje. Geheel geslachtloos, kleurloos en inclusief. Dames, begrijp me goed, Ik blijf een supporter van de vrouwenbeweging. Vooral de ritmische beweging op de tonen van ‘Leave Your Hat On” van Joe Cocker. Dames, ik steun jullie!

Gelijkwaardig pensioen?

Unizo Limburg breekt een lans voor gelijke berekening pensioenen! 
Eindelijk heeft de trend van het grote “gelijkheidsdenken” de zelfstandigenvakbond bereikt. Het onderstaande artikel schetst mooi, het minder fraai beeld van pensioenonrecht in België. De discriminatie waarover niemand wil spreken, de solidariteit die niemand wil betuigen! Minstens 2/3de van de beschikbare pensioengelden gaan naar 1/3de van de gepensioneerden. Er zijn al voor minder acties en stakingen geweest …zoals plastic verpakkingen en hobbelige fietspaden. 

Alleen vrees ik dat “een lans breken” niet voldoende is om recht en rechtvaardigheid te dienen. De oplossingen die Unizo voorstelt zijn vaag, onduidelijk en op langere termijn. 
Als politieke wil nodig is dan bestaat “op langere termijn” niet. 
Ik begrijp dat Unizo voorzichtig moet zijn. Iedereen heeft wel een ambtenaar in de familie en een bedreiging van privileges doet de gemoederen hoog oplaaien. 
Bovendien zijn de lonen in de retail sector bijzonder laag. Oppassen dus, want een drastische verandering kan de personeelskosten voor een zelfstandige ondernemer hoog doen oplopen. Een winkelverkoopster zal veel meer verdienen als ambtenaar, met betere bescherming en een kans op vroege pensionering wegens “zwaar beroep”. Gelijkheid kost geld!

Het huidige “eenheidsstatuut” dat het verschil tussen bedienden en arbeiders een “beetje” deed afnemen (opzegtermijnen en afschaffing carensdag) werd niet door een belangenvereniging afgedwongen maar wel door één persoon, een Lone Wolf. 
Eén man die naar het Europese hof stapte om zijn discriminatie aan te vechten. De uitspraak van de rechter kreeg overheid, vakbonden en werkgevers op de knieën en dwong hen om binnen een vastgestelde termijn de opzegdiscriminatie weg te werken. 
Misschien hebben we één dappere gepensioneerde zelfstandige nodig die opkomt tegen het pensioenonrecht? Iemand die de discriminatie op basis van statuut aanvecht? Geen verschillen meer tussen arbeiders, bedienden, zelfstandigen en ambtenaren. En weg met de pensioenprivileges van bepaalde beroepen! In arbeid zijn we allen gelijk!
Wacht maar, nog twaalf jaren tot mijn uitdienststelling …als Unizo tegen dan nog niks bereikt heeft dan zal ik ze eens een poepje laten ruiken!