Zwarte Piet …of niet?

Nooit heb ik de intentie gehad om me te mengen in het “Zwarte Pieten” debat maar om één of andere digitale reden zorgen de Facebook algoritmes ervoor dat ik om de haverklap een Pieten-discussie voorgeschoteld krijg. Ergerlijk! Je bent voor of je bent tegen Zwarte Piet, … wie ben ik om daarover te oordelen? Aan al die verveelde drommels die mij vragen om kamp te kiezen wil ik het volgende kwijt: Get-a-Life!
Zwarte Piet is voor mij een zoete herinnering uit mijn kindertijd. Het Sinterklaasfeest was een jaarlijks hoogtepunt tijdens mijn kleuterjaren en het sluimerde nog voort tijdens de eerste twee jaren van de lagere school. Sinterklaas staat in mijn bibliotheek van goede herinneringen onder de sectie Jeugd en Avontuur. Tijdens mijn schooltijd kwamen de Sint en Piet ook nog langs in de klas. Dat was altijd voor die periode dat we onze nieuwjaarsbrief in “schoonschrift” uit het hoofd leerden. De Sint en zijn “knecht” onderbraken toen nog de les en vol respect stonden alle leerlingen recht naast de bank en unisono riep iedereen “Dag Sint Niklaas”. De Heilige Man opende zijn boek en prees het voorbeeldige gedrag van de klas, een enkele keer had hij een reprimande voor de kwajongens die al eens iets mispeuterden op de speelplaats. Zwarte Piet, de sjouwer van de zak, deelde daarna mandarijnen, pindanoten en speculaas uit aan de kinderen. Voor iedereen evenveel en zonder onderscheid. Als dank kreeg de verkleedde schoolconciërge een lied toegezongen. Blij en vol verwachting klopte ons hart naar 6 december. Zwarte Piet was ons rolmodel van dienstbaarheid maar ook rechtvaardigheid: wie zoet was kreeg lekkers wie stout was, de roe! Wat een fantastisch feest, wat een mooie herinneringen!
Vandaag word je geculpabiliseerd om wat je vroeger leuk vond. Zwarte Piet is stereotyperend en racistisch. Een nieuwe generatie “slachtoffers” is opgestaan. Zwarte Piet zien ze liever niet! Een beperkte maatschappelijke groep ziet onze oude strips zoals “Sjors en Jimmy” en “Kuifje in Congo” als misdadig. Ras-activisten die ijveren voor het verwijderen van het standbeeld van Leopold II wegens ons “koloniaal” verleden… Er is een Blame & Shame beweging opgestaan die met de ogen van vandaag kijkt naar het verleden. Het zegt meer over hun eigen visie dan over de maatschappelijke visie.
Voor mij heeft iedereen recht van spreken. Maatschappelijke verandering kun je niet forceren en net zoals vroeger zal Sinterklaas en Zwarte Piet wel mee evolueren met de Zeitgeist. Ik geloof niet meer in Sinterklaas en daarom deert en interesseert het mij niet meer. De tegenstanders van Zwarte Piet geven de kinderen van vandaag andere herinneringen. Het leert onze hedendaagse kinderen dat ze maar lang kind moeten blijven en genieten van hun onschuld. Eénmaal volwassen wacht hun ander kinderlijk gedrag en zullen ze moeten kiezen tot welke “slachtoffergroep” ze willen behoren. Voor mij waren Sinterklaas en Zwarte Piet gelijken. Als ze een scheet lieten stonken ze allebei even hard! Ik laat me goeie kinderherinneringen niet afnemen want die helpen me door de slechte ervaringen als volwassene. Gelukkig hebben de kinderen van vandaag de Kerstman! Die heeft alleen de Coca Cola kleur…

Van den tollenaar geen kwade…

Hoppa! Weer een note d’amour van mijn vrienden. Terwijl Mega Mindy de echte boeven vangt, schiet de politie nog wat plaatjes met geavanceerde fotoapparatuur. Eigen schuld, dikke bult! Ik had maar wat beter moeten opletten, niks aan te doen. De klabakken hebben me geklist terwijl ik 53 Euro te snel reed in Bierbeek.
Bierbeek is niet meer dan een zanderige landwegel met als eindbestemming Leuven. Een weggetje van niks maar wel met honderdtwaalf snelheidsrichtlijnen: Maximum 30/u zolang je de kerktoren kan zien; maximum 50 km/u bij de schaapsstal en elders nooit meer dan 70 want dan valt het fruit van de pereboompjes…. Ondertussen snorren de electrische fietsen en wielertoeristen vrolijk voorbij de automobilisten.
Sinds 1982 heb ik een rijbewijs en sinds dat jaar heb ik menig automobiel en motorfiets versleten. Gelukkig altijd zonder ongevallen en tot 2016 zelfs zonder boetes. Vreemd, in mijn wilde jaren wist ik niet eens wat een PV was! Vandaag heb ik evenveel sigaren en gitaren als boterbriefjes van de champetter…
Ik beken schuld en betaal de boete! Ik heb nog twee dagen om te betalen want vorige week staakten die andere ambtenaren die je pakjes en brieven in de bus van je buren komen stoppen… Door de poststaking komt de rekening bijna te laat. Als de ambtenaren nu eens allemaal gelijktijdig staken dan zou het leven een stuk makkelijker worden.
Ik kan me niet van het idee ontdoen dat de politie een soort tollenaar geworden is. Verkeer is kassa! Zo’n Gatso Radar brengt geld in het laatje. De douanemacht is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Allemaal geld dat kan gespendeerd worden aan verkeer en infrastructuur, aan een duidelijk en uniform verkeersbeleid, aan administratieve vereenvoudiging en publieke dienstverlening. Vandaag hoor ik via het radiojournaal dat een Vlaamse gemeente twee parkeerborden heeft geplaatst per pakeerplaats om zo de boetes van overtreders niet te ontlopen. Zulke borden brengen geld binnen, in een mum van tijd zijn de plaatsingskosten terugbetaald. Allemaal voor de centen, zakkenrollers en overheden hebben het nu eenmaal op je portefeuille gemunt…
Vorig jaar heb ik me ook al eens vrolijk gemaakt over dit onderwerp. Toen heb ik er een pennenvriend aan overgehouden. Iemand die mijn ironische meningsuiting niet kon smaken, met een reprimande-brief (op overheidspapier) tot gevolg. Reageren mag altijd. “Nur die Gedanken sind frei”!
IMG_7559

Halloween

Hoor wie klopt daar kinderen?
Zo’n twee weken geleden waren dat nog de lokale politici op bedeltocht voor een bolleke. Over een dikke maand zal het de Sint zijn, al dan niet vergezeld van zijn blanke medewerker met een paar voorzichtig geplaatste roetvegen in het gelaat.
Maar… deze week zijn het de discipels van Halloween! Ieder jaar rond deze tijd viert het paganistisch réveil hoogtij. Halloween is het feest van de ouders met jonge kinderen. Volwassenen die hun larfjes in lakens en verf hullen en ze daarna op straat sturen om tandbederf en geld te schooien. Een onsmakelijk fenomeen dat overgewaaid is uit Amerika en dat hier in de hoofden van kinderen gestopt wordt door freubels (categorie Zwaar Beroep) en middenstanders (categorie Uitstervend Beroep). Ik haal mijn neus op voor deze neo-traditie.
Sinds een aantal jaren wordt in mijn dorp het Halloween feest georganiseerd door de plaatselijk jeugdraad. De voetbalkantine wordt omgetoverd in een spookkasteel. Over het grasveld klinkt onophoudelijk “Echoes” van Pink Floyd (LP “Meddle” – 1971) en met stroboscoop-licht wordt het kleine ADHD-grut geprepareerd voor een georganiseerde parade annex rooftocht doorheen het dorp. Bezoekers van mijn home stee zijn bij deze gewaarschuwd!
Onder politiebegeleiding worden de kleine piranha’s van deur tot deur geleid om snoep en centen op te eisen. Een betere voorbereiding op hun latere leven kan ik me niet indenken. Ooit heb ik, in alle onwetendheid, de deur durven openen …met catastrofale gevolgen. De mand met snoep was geplunderd in no time, zelfs een kistje sigaren hebben ze mee gegrist. Onze chihuahua heb ik nog net kunnen redden van een kidnapping door een verkleedde kleuter. Ik moet dat schorriemorrie en hun Halloween gedoe niet. Het enige wat ze van mij nog krijgen zijn “safletten”.
De Trick-or-Treaters komen ook in drie golven: De eerste groep zijn de slimmeriken, de ietwat oudere wijsneuzen die een vod over hun kop trekken en vòòr de karavaan vertrekt al komen bedelen. Dan zijn de snoeppotten nog goed gevuld en de mensen zijn nog gul. Daarna volgt de parade: eerst politie met zwaailicht en dan wordt de voordeur bestormt door een wilde meute. Geen likje verf blijft nog op je voordeur zitten. Achter de praalwagen (een boerenkar met een vogelverschrikker) volgen de (groot)ouders. De eigenaars van de larfjes duwen kinderkoetsen en “sjaretten” om de buit te dragen. Het is een mêlee van jewelste. De laatste groep zijn de zieligaards: meestal zijn dat de papa’s die aankloppen met hun veel te kleine uk. Ze tonen fier hun als duivel vermomde gebroed, natuurlijk met uitgestoken klauw. Een slecht verklede duivel die centen eist? Dat is een politicus in de kiem! Die kleine zal het wel maken in de politiek!
Halloween is een verschrikking. Een opgeklopt Haribo-event dat ik liever aan mijn deur zie voorbijgaan. Ik heb mij voorgenomen om dit jaar alleen maar “gezonde” treats uit te delen aan de kinderen. Zo heb ik al een hoop “lekkers” in huis gehaald om uit te delen. En ik zal gul kunnen zijn: een grote doos “opvoedkundige tikken”, een pallet klinkende “oorvijgen” en voor de papa’s een paar vette “muilperen”! Laat het feest beginnen…

44855406_10218498339235208_4893384333437435904_n

Gelijkwaardig pensioen?

Unizo Limburg breekt een lans voor gelijke berekening pensioenen! 
Eindelijk heeft de trend van het grote “gelijkheidsdenken” de zelfstandigenvakbond bereikt. Het onderstaande artikel schetst mooi, het minder fraai beeld van pensioenonrecht in België. De discriminatie waarover niemand wil spreken, de solidariteit die niemand wil betuigen! Minstens 2/3de van de beschikbare pensioengelden gaan naar 1/3de van de gepensioneerden. Er zijn al voor minder acties en stakingen geweest …zoals plastic verpakkingen en hobbelige fietspaden. 

Alleen vrees ik dat “een lans breken” niet voldoende is om recht en rechtvaardigheid te dienen. De oplossingen die Unizo voorstelt zijn vaag, onduidelijk en op langere termijn. 
Als politieke wil nodig is dan bestaat “op langere termijn” niet. 
Ik begrijp dat Unizo voorzichtig moet zijn. Iedereen heeft wel een ambtenaar in de familie en een bedreiging van privileges doet de gemoederen hoog oplaaien. 
Bovendien zijn de lonen in de retail sector bijzonder laag. Oppassen dus, want een drastische verandering kan de personeelskosten voor een zelfstandige ondernemer hoog doen oplopen. Een winkelverkoopster zal veel meer verdienen als ambtenaar, met betere bescherming en een kans op vroege pensionering wegens “zwaar beroep”. Gelijkheid kost geld!

Het huidige “eenheidsstatuut” dat het verschil tussen bedienden en arbeiders een “beetje” deed afnemen (opzegtermijnen en afschaffing carensdag) werd niet door een belangenvereniging afgedwongen maar wel door één persoon, een Lone Wolf. 
Eén man die naar het Europese hof stapte om zijn discriminatie aan te vechten. De uitspraak van de rechter kreeg overheid, vakbonden en werkgevers op de knieën en dwong hen om binnen een vastgestelde termijn de opzegdiscriminatie weg te werken. 
Misschien hebben we één dappere gepensioneerde zelfstandige nodig die opkomt tegen het pensioenonrecht? Iemand die de discriminatie op basis van statuut aanvecht? Geen verschillen meer tussen arbeiders, bedienden, zelfstandigen en ambtenaren. En weg met de pensioenprivileges van bepaalde beroepen! In arbeid zijn we allen gelijk!
Wacht maar, nog twaalf jaren tot mijn uitdienststelling …als Unizo tegen dan nog niks bereikt heeft dan zal ik ze eens een poepje laten ruiken!

Doe het zelf! …altijd plezanter

Vanmorgen heb ik de Brico nog eens bezocht.
Geloof me of niet maar ik heb er winkelpersoneel ontmoet! Het was dan wel een jobstudent, maar toch … een uitgelezen kans wat te dollen en mijn “shopping experience” op te fleuren. Ik vroeg het kereltje waar ik een ‘VHS band’ kon vinden!
… hij zocht bij de spanriemen, de auto-onderdelen en de fietsbinders. Helemaal hilarisch werd het toen hij de knop van de intercom gebruikte: “Een medewerker wordt gevraagd aan de infobalie”!
Aaah, de dag is zoveel mooier als je eens goed kan lachen…!

Hoppa, … I’m live, I’m nationwide!

Het is maar waar je je ei kwijt kan: in de kerk, op het werk of in cyberspace. Mijn blog is een feit!  Op aanraden van mijn omgeving ga ik het experiment aan. Veelal een bundeling van eerdere Facebook berichten en ironische bedenkingen. Heeft het te maken met sigaren en gitaren? Eigenlijk niet… Deze blog is een verzameling hersenspinsel op een hoop. Een rits kritische bedenkingen van de dag, uit de media en uit het dagelijkse leven. De meeste schrijfsels  komen tot stand tijdens het roken van een sigaar, …”long fillers” welteverstaan. Wie zegt dat roken ongezond is heeft misschien gelijk maar als je zo’n uurtje aan een stogie zit te lurken kan je niet veel anders doen dan nadenken.  Nadenken en verhalen vertellen. Er wordt al genoeg gedaan waarover niet nagedacht wordt! Een beetje kritische zin en een flinke scheut ironie doorspekt met humor. Sneeuwvlokjes of mensen die snel last hebben van pijn in hun kont kunnen wel eens met verontwaardiging geslagen worden. Ik heb ze bij deze gewaarschuwd en wens ze verder nog het beste toe. Alle anderen wens ik veel plezier bij het lezen van deze site. Welkom!